Beloningsbeleid

Hoe worden wij beloond?

Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. De vergoeding die wij voor onze dienstverlening rekenen, kan op verschillende wijzen worden voldaan.

  1. Vergoeding op basis van provisie

Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding die wij van de financiële instellingen ontvangen waar u met onze begeleiding een financieel product aanschaft. Deze wijze van vergoeding noemen wij ‘provisie’. Dit is een percentage van de jaarpremie of de totale premie gedurende de looptijd van de verzekering en is vaak opgedeeld in een afsluit- en doorlopend deel. Deze provisies vergoeden de advies-, bemiddelings- en onderhoudsinspanningen die wij leveren. De financiële instelling verwerkt deze kosten (bijna altijd) in de prijs van het financiële product.

  1. Vergoeding op basis van declaratie

Ook kunt u onze kosten rechtstreeks betalen. Deze wijze van vergoeding noemen wij ‘declaratie’. In de meeste gevallen zal het gevolg zijn dat de prijs van het product lager wordt. Bijvoorbeeld doordat de premie lager wordt. U betaalt ons rechtstreeks voor onze dienstverlening op basis van het aantal uren dat wij voor u hebben gewerkt vermenigvuldigd met ons uurtarief. Het uiteindelijke uurtarief stemmen wij voorafgaand aan onze dienstverlening met u af, evenals de indicatie van het aantal uren dat wij in uw situatie denken nodig te hebben. De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit. Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd.

U kunt er ook voor kiezen om voor onze dienstverlening te betalen met een vooraf vast afgesproken tarief. De hoogte van het uiteindelijke tarief is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit en het aantal uren dat wij daarvoor nodig hebben. Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd.

  1. Vergoeding op basis van abonnement

U kunt er tevens voor kiezen te betalen in de vorm van een abonnement. De hoogte van het abonnement is afhankelijk van de producten die u afneemt en hebben een vooraf afgesproken duur en opzeggingstermijn.

  1. Vergoeding op basis van declaratie en provisie

Combinaties van bovenstaande vergoedingen zijn mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer u ons advies en de bemiddeling op basis van declaratie wilt afnemen, echter voor de nazorg geen aparte facturen wilt ontvangen. Hiermee kunt u tijdens de looptijd ten allen tijden een beroep op ons doen voor ondersteuning, zonder daarvoor een factuur te ontvangen.