The concept of business, technology, the Internet and the network. A young entrepreneur working on a virtual screen of the future and sees the inscription: Cyber crime
Cyberverzekering

Cyberverzekering afsluiten

Wilt u voor uw onderneming een cyberverzekering afsluiten? VEZA Verzekeringen uit Rotterdam kijkt graag met u mee. Een cyberverzekering dekt (een deel) van de financiële gevolgen wanneer u schade heeft door een datalek, virus, hack of een andersoortige cyberaanval. Hoe groot dat deel is, is afhankelijk van het schadegeval en de verzekering die u heeft. De dekking geldt zowel voor uw eigen kosten als de schade van derden waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. Ook bieden de meeste cyberverzekeringsaanbieders hulp bij herstel van imagoschade.

Wanneer moet u een cyberverzekering afsluiten?

Iedere ondernemer die persoonsgegevens verzamelt of bewerkt, is ook verantwoordelijk voor verantwoord beheer van die gegevens. Een goede beveiliging van deze data is dan ook een eerste noodzakelijke stap om het risico op een datalek of gegevensdiefstal te beperken. Omdat honderd procent veiligheid helaas niet bestaat, ongeacht uw beveiligingsmaatregelen, loopt u altijd het risico om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit. Daarvoor hoeft maar één werknemer op een verkeerde link te klikken. Zo hebben Nederlandse bedrijven en overheden in de laatste jaren miljarden schade geleden door cyberaanvallen. Door het afsluiten van een cyberverzekering worden de financiële gevolgen van een cyberaanval opgevangen.

Welke risico’s zijn gedekt na het afsluiten van een cyberverzekering?

Wat er precies onder deze verzekering valt, verschilt per verzekeraar en daarom is het verstandig om verschillende polissen met elkaar te vergelijken. Neem ook altijd, desgewenst samen met ons, de voorwaarden goed door. Bij de meeste verzekeraars kunt u de dekking grotendeels zelf bepalen. Over het algemeen zijn de volgende risico’s gedekt bij een cyberverzekering:

 • Kosten als gevolg van inbreuk: onder andere forensisch onderzoek (kosten ca. € 8.000,- per dag, dit onderzoek duurt gemiddeld twee dagen);
 • Kosten voor crisis- en reputatiemanagement: melding aan betrokkenen en instanties, ondersteuning bij reputatieherstel;
 • De opzet van extra klantenservice;
 • Kosten voor herstel of vervanging van de website, programma’s of elektronische gegevens;
 • Kosten voor krediet- en identiteitsbewaking voor de betrokkenen;
 • Kosten voor bescherming in de vorm van verweer bij aanspraken en vergoeding van civielrechtelijke boetes;
 • Kosten voor assistentie bij afpersing en vergoeding van eventueel losgeld;
 • Gederfde winst (bedrijfsschade: netto winst plus vaste kosten).

Een enkele verzekering vergoedt zelfs de boete die de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) u kan opleggen wanneer u de privacy van de personen, van wie u de gegevens heeft opgeslagen, niet voldoende heeft gewaarborgd.

Welke risico’s dekt een cyberverzekering niet?

Als na een hack blijkt dat u zelf geen enkele voorzorgsmaatregel heeft genomen, zullen de meeste verzekeraars uw schade niet dekken. Daarom stellen de meeste verzekeraars als minimale verplichting dat uw bedrijf gebruikmaakt van een antivirusprogramma van een gerenommeerde leverancier of wordt u zelfs verplicht de beveiligingssoftware van de verzekeraar te gebruiken. Het vergelijken en afsluiten van een cyberverzekering is daarom zeker nodig.

Offerte aanvraag Cyberverzekering
reCAPTCHA is required.

Maak een risicoafweging en creëer een passend beleid

Let op: de overheid gaat ervan uit dat iedere bestuurder op de hoogte is van de risico’s van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyberaanvallen. Zorg daarom dat u nadenkt over deze risico’s en pas uw beleid daarop aan. Als na een datalek blijkt dat hierin beleidsfouten zijn gemaakt of helemaal geen risicoafweging is gedaan, kunnen bestuurders hiervoor privé aansprakelijk worden gesteld. Bedenk dat een datalek al voorkomt wanneer uw laptop wordt gestolen, met daarop niet-versleutelde persoonsgegevens, BSN-nummers, bankgegevens en dergelijke.

Wat bepaalt de hoogte van uw verzekeringspremie?

De premie die u betaalt voor uw verzekering ,is afhankelijk van een aantal factoren. Deze zijn verschillend per verzekeraar. Wanneer u een cyberverzekering nodig heeft, is het verstandig om de verschillende opties voor het afsluiten te vergelijken. Uw verzekeraar kijkt bij de bepaling van uw premie onder meer naar:

 • Uw omzet en de hoeveelheid data die u beheert;
 • De sector waarin u onderneemt;
 • De mate van bewustzijn bij u en uw personeel (heeft u bijvoorbeeld een veilig wachtwoordbeleid?);
 • Uw beveiligingsmaatregelen;
 • Het gekozen eigen risico en uiteraard het gewenste verzekerde bedrag.

Valt u onder de AVG?

Verzamelt of bewerkt uw bedrijf persoonsgegevens? Bedenk daarbij dat volgens de Europese privacy verordening (AVG), waaraan bedrijven vanaf 2018 moeten voldoen, niet alleen bestanden met namen, adressen en dergelijke vallen onder de privacywet, maar ook alle gegevens gekoppeld aan IP-adressen, MAC-adressen, cookies en dergelijke. Stel een bewaarprocedure op waarmee u waarborgt dat iedereen in uw bedrijf alleen de gegevens opslaat die echt nodig zijn voor de bedrijfsvoering. Zorg ook dat iedereen weet wat te doen bij een eventuele datalek.

Het melden van een datalek is verplicht

Sinds de invoering van de Wet bescherming persoonsgegevens op 1 januari 2016 bent u verplicht om binnen 72 uur een datalek te melden. Doet u dat niet, dan loopt u het risico op een hoge boete die kan oplopen tot € 820.000,-. Sinds 25 mei 2018 is aanvullend de Algemene Verordening Persoonsgegevens van kracht. Daarmee worden de regels alleen maar strenger en kan de boete voor het niet juist omgaan met persoonsgegevens oplopen tot 4% van uw wereldwijde omzet of € 20.000.000,-.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Wilt u een cyberverzekering afsluiten? Of wilt u gratis een vrijblijvende offerte ontvangen? Vraag deze dan via onderstaand formulier aan. Voor vragen over het afsluiten van een cyberverzekering, bereikt u ons op 088 8270300. Bij VEZA Verzekeringen sluit u alle verzekeringen af die u als ondernemer nodig heeft. Denkt u bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsverzekering, eigen vervoerverzekering of beroepsaansprakelijkheidsverzekering.