Schade melden

Bij VEZA Verzekeringen helpen wij u graag zo goed mogelijk. Dus ook bij schades! Een schademelding begint altijd met het zo volledig mogelijk invullen van een schadeaangifteformulier. Onderstaand kunt u het benodigde schadeaangifteformulier downloaden en invullen.

Het schadeformulier voor autoschades:   Europees Schadeaangifteformulier 

Het schadeformulier voor alle overige schades:   Algemeen Schadeaangifteformulier 

Om de schade goed te kunnen beoordelen ontvangen wij het aanvraagformulier graag zo volledig mogelijk ingevuld van u retour. Daarnaast ontvangen wij hierbij ook graag, indien aanwezig, bijlagen zoals foto's van de schade, reparatienota’s of reparatieoffertes. Mail het ingevulde schadeaangifteformulier met eventuele bijlagen vervolgens naar schade@vezaverzekeringen.nl.  Na ontvangst controleren of wij het formulier goed en volledig is ingevuld en bevestigen de ontvangst aan u. Hierna nemen wij de schade verder in behandeling.

Doe bij verlies of diefstal bovendien ook altijd aangifte bij de politie! 

Voor ziekte en claims inzake de arbeidsongeschiktheid en de rechtsbijstand werkt de schademelding i.v.m. de privacywetgeving anders. Komt u hier zelf niet helemaal uit of heeft u twijfels, mail ons dan op schade@vezaverzekeringen.nl of bel ons tijdens kantooruren op 088 8270300.

Is uw schade door de verzekeraar niet naar uw zin afgehandeld, laat ons dat dan ook weten op schade@vezaverzekeringen.nl wij bekijken dan of uw klacht naar onze mening terecht is en begeleiden u in uw reactie richting de verzekeraar.