Schade melden

Bent u klant bij VEZA Verzekeringen en heeft u schade, dan doen wij ons uiterste best u hierbij zo goed mogelijk te begeleiden. 

Een schademelding begint altijd met het zo volledig mogelijk invullen van een schadeaangifteformulier. Voor autoschades gebruikt u het Europees Schadeaangifteformulier auto voor alle overige schades vult u het Algemeen Schadeaangifteformulier in. Om de schade goed te kunnen beoordelen kan het noodzakelijk zijn extra bijlagen, zoals foto's van de schade, toe te voegen. Stuur het ingevulde schadeaangifteformulier eventueel aangevuld met bijlagen naar schade@vezaverzekeringen.nl.

Doe bij verlies of diefstal ook altijd aangifte bij de politie! 

U ontvangt altijd binnen één werkdag een bevestiging van ontvangst van uw schademelding. Daarnaast ontvangt u van ons een indicatie van de termijn waarop uw schade in behandeling wordt genomen en wat de verwachte duur van de schadeafhandeling is. Uiteraard nemen wij, indien noodzakelijk, tussentijds contact met u op.

Voor ziek meldingen inzake de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen werkt de schademelding i.v.m. de privacywetgeving anders. Heeft u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering via VEZA Verzekeringen geregeld en wilt u zich ziek melden, vul u dan het Schadeaangifteformulier Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen in, voorzie deze van de gevraagde bijlagen en mail deze rechtstreeks naar de verzekeraar waar uw verzekering loopt. 

Heeft u een schade waarbij u haast heeft of waarover u vragen heeft die bovenstaand niet zijn beantwoord, mail dan naar schade@vezaverzekeringen.nl. Uiteraard zijn wij tijdens kantooruren ook telefonisch (088 8270300) bereikbaar.

Is uw schade door de verzekeraar niet naar uw zin afgehandeld, laat ons dat dan ook weten op schade@vezaverzekeringen.nl wij bekijken dan of uw klacht naar onze mening terecht is en begeleiden u in uw reactie richting de verzekeraar.