Aansprakelijkheidsverzekering Steigerbouw

€ 2.500.000,00 per aanspraak en maximaal € 5.000.000,- per verzekeringsjaar

Wanneer u bij het uitvoeren van de werkzaamheden gebruik maakt van derden (zoals hulppersonen, onderaannemers, uitzendkrachten, gedetacheerden, ZZP-ers, payrollers, leerlingen of stagiaires) dan is er geen dekking voor schade die door die derde is veroorzaakt. Niet voor u en ook niet voor de derde.
(Is een verplichting)
(Is een verplichting)
(Is een verplichting)
(Is een verplichting)
(Wij kunnen u uitsluitend verzekeren in de hoedanigheid van aspirant hulpmonteur, hulpmonteur, monteur of 1e monteur Steigerbouw)
(Automatische incasso is verplicht)

Overige gegevens

Slotverklaring

Digitale ondertekening
Met het hieronder invullen van uw naam, datum en uw digitale handtekening(en)* verklaart u als aanvrager/kandidaat- verzekeringnemer dat u dit formulier persoonlijk geheel heeft ingevuld en volledig achter de antwoorden staat die u heeft gegeven op de door verzekeraar gestelde vragen. Als u dit verklaart, verklaart u tevens dat verzekeraar met deze verklaring het bewijs heeft van het feit dat dit uw antwoorden zijn op alle gestelde vragen.

Onderteken hierboven

Doorlopende machtiging

Naam: Nederlandse Branche Polis BV
Adres: Postbus 55
Postcode: 2900 AB
Plaats: Capelle aan den IJssel
Incassant ID: NL 71 ZZZ 24408982000
Reden betaling: Premie verzekering

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

  • Nederlandse Branche Polis BV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven
  • uw bank doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Nederlandse Branche Polis BV.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Onderteken hierboven
reCAPTCHA is required.